ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE

 

Navigácia

Vitajte na stránkach Odborného učilišťa internátneho !

Novinky

Deň matiek v škôlke
24. 5. 2016

Do galérie Deň matiek v škôlke boli pridané fotografie.

1. máj v obci
17. 5. 2016

Do galérie 1. máj v obci boli pridané fotografie.

Exkurzia - Agro Pohorelá
12. 5. 2016

Dňa 11.05.2016 sa uskutočnila exkurzia na poľnohospodárskom družstve v Pohorelej - AGRO POHORELÁ.

Exkurzie sa zúčastnilo 25  žiakov z 9. ročníka a žiakov OUI odbor Obchodná prevádzka a Opatrovateľská starostlivosť. Žiaci sa oboznámili s chovom hovädzieho dobytka, výrobou a spracovaním mlieka.

Majiteľ družstva p. Jožko Tlučák nás ochotne previedol a poukazoval priestory, kde chová dobytok, taktiež priestory na dojenie a uskladňovanie mlieka. Družstvo chová 550 ks hovädzieho dobytka, ovce a hospodári na 100 ha pôdy.

Deň ľudových remesiel
9. 5. 2016

V piatok 6. mája sa v špeciálnej základnej škole konal „Deň ľudových remesiel“. Tento deň sme otvorili príhovorom p. riaditeľa Mgr. Hlaváča, ktorý srdečne privítal pozvaných hostí, zručných remeselníkov. Naše pozvanie prijali p. Hahnová, p. Petrincová a p. Kúdelková z JD vo Valaskej, p. uč. Turňa so svojimi žiakmi zo ZUŠ Valaská, p. Štefanovič a p. Makovník, bývalí zamestnanci školy, ktorí sa ľudovej tvorbe taktiež s láskou venujú. Priestory školy vyzdobené ľudovými výšivkami, ručnými prácami, drevenými výrobkami, spiežovcami, keramikou,  krosnami či kolovrátkom už čakali na prvých malých remeselníkov. Vďaka obetavým ľuďom, ktorí medzi nás prišli a ukázali nám svoju zručnosť a talent, sme si mohli pozrieť a vyskúšať výrobu liatovcov a spiežovcov, zhotovenie výrobkov z včelieho vosku, pletenie košíkov z prútia, zaujímavé techniky ručnej práce, prácu s papierom a  textilným materiálom, techniku tvorenia z modelovacej hmoty a hliny, či točenie na hrnčiarskom kruhu. Krása a pestrosť ľudovej tvorby všetkých žiakov veľmi zaujala. Ďakujeme hosťom za ich ochotu a čas, ktorí si pre nás našli a tešíme sa na ďalšie spoločné tvorivé dopoludnia.

„DÁMA“ opäť bodovala

Dňa 28. apríla 2016 sa v špeciálnej základnej škole internátnej uskutočnil v poradí tretí turnaj v „DÁME“. Svoje šachové majstrovstvo si vyskúšalo 9 chlapcov a dievčat 5. – 9. ročníka. Počas jednotlivých partií  sústredene zvažovali každý krok, aby porazili svojho súpera. Rozhodcom a poradcom v jednej úlohe bol p. uč. Krútel, ktorý našim žiakom odovzdal nielen ceny, ale aj užitočné rady týkajúce sa šachu. Na stupienok víťazov sa nakoniec prebojovali títo žiaci:

Návšteva splnomocnenca vlády SR

V stredu 27. apríla 2016 zavítal do našej školy splnomocnenec vlády pre rómske komunity, ktorý pracuje ako koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia p. magister Maroš Balog. Hneď v úvode stretnutia so žiakmi 9. ročníka a žiakmi odborného učilišťa internátneho sa všetkým predstavil a prihovoril sa im nielen slovenským ale aj rómskym jazykom. Po úvodných slovách premietol žiakom prezentáciu o živote Rómov, ktorí sa vlastnou silou a pevnou vôľou stali úspešnými a známymi nielen u nás, ale aj vo svete. Po nej p. Balog informoval žiakov o potrebe vzdelávať sa a o možnostiach zamestnania po ukončení odborného učilišťa a získaní výučného listu. Po podrobnom informovaní nasledovala diskusia, do ktorej sa žiaci aktívne zapájali. Veľmi veľa sa pýtali, ba dokonca oponovali niektorým názorom  p. Baloga. V závere stretnutia prisľúbil p. splnomocnenec ďalšie aktivity, ktoré zrealizuje na pôde školy a taktiež aj prítomnosť mladých ľudí, ktorým štúdium pomohlo k lepšiemu a úspešnejšiemu životu.

Deň Zeme

Dňa 13.04.2016 sa na Odbornom učilišti Valaská uskutočnil tematický deň „Deň Zeme“, ktorého cieľom bolo budovať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, v ktorom žijeme. V tento deň sme sa zamerali na zvieratá žijúce na Slovensku a význam ich ochrany. Žiaci prvé dve hodiny pracovali v triedach a pod vedením svojich učiteľov získavali nové poznatky a skúsenosti o faune i o tom, že naša vlasť je domovom pre stovky živočíchov rozdielnych svojím pôvodom, vzhľadom a životným prostredím.   Výsledkom práce našich žiakov bolo spracovanie plagátov a ich prezentácia. V ďalšej časti sme sa priamo zapojili do aktivít zameraných na vyčistenie okolia školy a obce Valaská pod názvom "Vyčistime si obec", ktorú organizuje už každoročne ZŠ J.Simana Valaská v spolupráci s OcÚ Valaská. Podarilo sa nám vyzbierať niekoľko vriec odpadu a tak prispieť k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Celoslovenská súťaž - maliarske a natieračské práce
14. 4. 2016

Odborné učilište internátne Valaská v stredu 13.4.2016 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Združenia odborných učilíšť Slovenska a Okresného úradu Banská Bystrica usporiadalo Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba  - maliarske a natieračské práce.

Cieľom súťaže bolo rozvíjať a upevňovať u žiakov odborno-teoretické vedomosti, praktické zručnosti, a podporiť ich súťaživosť.

Veľkonočné dobroty z PRŠ
4. 4. 2016

23.3.2016 žiaci II.B. praktickej školy pripravili rôzne jedlá, ktoré sa podávajú na Veľkonočné sviatky. S láskou pripravili pohostenie zo studenej kuchyne, piekli jarný orechový koláč, prestreli sviatočné stoly a potešili sa všetkým hosťom, ktorých na stretnutie pozvali.

Pridávame recept na Veľkonočnú roládu. Po kliknutí sa Vám ukáže recept.

Veľkonočný týždeň

Pred veľkonočnými sviatkami sme si aj na našom učilišti pripomenuli tradície týchto sviatkov. So žiakmi OUI sme pripravili niektoré tradičné jarné recepty ako špenátovú roládu, jarnú nátierku, koláčiky z lineckého cesta a čokoládové piškótové kuriatka. Výstavku nám zdobil aj veľkonočný baranček a venček z kysnutého cesta, veľkonočné vajíčka a bahniatka.  Jednotlivé pokrmy mali možnosť žiaci aj ochutnať. Výstavka mala úspech, trochu sme žiakov inšpirovali k príprave vlastného veľkonočného menu.

photo

Streda 25. 5. 2016

Počet návštev: 861144